eMziper - Lyrics - Khodeto Gom Kon
Facebook
Twitter
SoundCloud
YouTube
MySpace
Instagram
Google+
Last.fm

Home - News - Music - Lyrics - Covers - Bio - Contact - ads

خواننده: eMziper
آلبوم: با من بخون
نام آهنگ: خودتُ گم کن

Intro:
ببین.... اگه تو.... یك شانس داشتی.... یا یك فرصت.... تا
هر چیزی رو كه می خواستی بدست بیاری.... یه لحظه.... از
این موقعیت استفاده می كردی؟.... یا می ذاشتی كه از دستت بره؟

قسمت 1:
Yo, دستهاش عرق كرده، زانوهاش سست شده، شونه هاش سنگین
بالا آورده اساپاگتی مامانُ روی ژاكتش و زمین
عصبیه، اما به ظاهر خونسرد و آماده به نظر می رسه
تا بمبارون كنه، چیزی رو كه نوشته بوده همش فراموش می كنه
جمعیت صداش در می یاد
دهنش رو باز می كنه اما كلمات بیرون نمی یاد
یه چیزی گیر كرده توی گلوش
حالا همه دارن مسخرش می كنن چه جور
ساعت میگذره چه زود، زمان شده تموم، چه افتضاحی!
به واقعیت بر می گرده، اوه چه جاذبه ایی داره
اوه خرگوشه داره می ره
اون داره خفه می شه
اون خیلی عصبانیه ولی به این راحتی بی خیال نمی شه، نه نمی شه
تمام كوچه پس كوچه های شهرش حالیشه
این مهم نیست، اون منگه، خودش می دونه
ولی پول نداره، خیلی ناراحته
اینو خودشم می دونه
وقتی به خونه كاروانیش بر می گرده
وقتشه تا دوباره به آزمایشگاه برگرده
تمام این رپ آشغال لعنتی
بهتر كه این موقعیت رو تصاحب كنه و امیدوار باشه كه از دست نمی ده به این راحتی

(همخوانی)
تو بهتر كه خودتو توی موسیقی گم كنی، یه لحظه
مال تو، بهتر كه هرگز از دستش ندی تو (تو)
فقط یه شانس داری نذار بره از دست تو
این فرصت فقط یه بار تو زندگی رخ می ده Yo
تو بهتر كه خودتو توی موسیقی گم كنی، یه لحظه
مال تو، بهتر كه هرگز از دستش ندی تو (تو)
فقط یه شانس داری نذار بره از دست تو
این فرصت فقط یه بار تو زندگی رخ می ده Yo
تو بهتر كه

قسمت 2:
روحش در حال فرار
از توی حفره ایی كه بزرگ و فراخ
این دنیا مال منه كه تصاحبش می كنم
خودم رو پادشاه می كنم
همونطوری كه حركت می كنیم به سمت یك قانون جدید جهانی
تو این دنیای مادی
كسل كنندست یه زندگی عادی
اما فوق ستاره بودن نزدیك به بعد از مرگه
فقط سخت تر می شه، فقط داغ تر می شه
همه رو متاثر می كنه با این همه علف هرزی كه دورشه
از این ساحل به اون ساحل نمایش می ده
به عنوان یك جهانگرد مشهور شده
جاده های تنهایی، فقط خدا می دونه
رشدش شده باعث جدایی از خونه
اون مثل یه پدر نمی مونه
به سختی دخترش رو می شناسه وقتی میره خونه
نفست رو نگه دار چون اینجا به آب یخ می رسه
این همه تشویق و هیاهو اونو دیوونه نمی كنه، به نتیجه خوبی می رسه
به سمت بعدی حركت می كنند كه جریان داره
سقوط كرد و نادا رو فروخت
بنابراین اون داستان گفته شده و آشكاره
فكر می كنم كه شریك قدیمیه، اما ریتم ادامه داره
دا دا دام دا دام دام

(همخوانی)

قسمت 3:

دیگه بازی نیست، اون چیزی رو كه خشم می گی من عوض می كنم
این سقف كذایی رو مثل دو تا سگ افتاده در بند خراب می كنم
اول داشتم موسیقی می زدم
یه دفعه همه چی ریخت بهم
من رو جویدند، توفم كردند، پشت صحنه هوم كردند
اما من ادامه دادم شعر ساختن رو
و نوشتم بخش بعدی رو
بهتر كه باور كنی یه نفر پول می ده نوازنده رو
همه دردهای درون تشدید شدند با این حقیقت
كه نمی تونم با كارمند بودن زندگیم رو بگذرونم بی مشقت
نمی تونم فراهم كنم بری خونوادم زندگی ردیفی
چون كه پسر، با این كوپن های لعنتی نمی شه خرید پوشكی
این فیلم نیست، ماكای فایفری اینجا نیست، این زندگی منه
خیلی سخته این زمونه
و داره سخت تر هم می شه
سنگینی می كنه روی شونم
سعی در آب و غذا دادن به دونم
به اضافه، الاكلنگی كه گیر كرده بین یه آدم مقدس و پدر بودن
عزیزم، قصه غم انگیز مامان می زنه فریاد
برای من هست خیلی زیاد
كه بخوام یك جا بمونم
یك دفعه دیگه بزنم یا نه، به نقطه ایی رسیدم كه مثل حلزونم
باید یك نقشه ایی بكشم، یا می خورم تیر
یا می شم تو زندان اسیر
تنها راه لعنتی من موفقیت، شكست جایی نداره تو این مسیر
مامان دوست دارم، اما این خونه كاروانی باید بشه نابود
من نمی تونم توی خونه های كاروانیه "سالم" پیر بشم زود
بنابراین امتحان می كنم شانس خودمو
پاهام نمی تونن بكشن بدنمو
نه، نمی تونن، این شاید تنها فرصتی باشه كه رو كرده به من

(همخوانی)

Outro:
هر كاری رو كه تصمیم بگیری می تونی انجام بدی، مرد.

 

 

 

Copyright 2003-2013 eMziper.com All Rights Reserved