eMziper - Lyrics - Konkoor
Facebook
Twitter
SoundCloud
YouTube
MySpace
Instagram
Google+
Last.fm

Home - News - Music - Lyrics - Covers - Bio - Contact - ads

خواننده: eMziper
آلبوم: با من بخون
نام آهنگ: کنکور

Intro:
....كنكور..............................................كنكور......................
.........................................كنكور............................كنكور...
....................كنكور...........................................................

همش كـنـكـور، بابا دَس از سرمون وردار.

قسمت 1:
آه
شب و روزت شده تست و كنكور
تلویزیون رو كه روشن می كنی، حرف كنكور
دو ساعت كه می خوای بخوابی، خواب كنكور
با مامان كه می خوای حرف بزنی، فقط می گه كنكور
با دوستتم كه حرف می زنی چی می گه، همش از كنكور
تو خیابون كه راه می ری، رو دیوارا چی می بینی، كلمه كنكور
تو تاكسی و مترو كه می ری، پچ پچ مردم، كنكور
آره، كنكور تو ایران یه غوله (ها ها ها ها) (من می ترسم)
اون بچه ایی كه ادعا می كنه درساشو فوله
سر جلسه عین خر تو گل می مونه
اما خودش خوب می دونه
این كنكور حالا حالاها باهاش می مونه (آره می مونه)
صبح تا شب با ننه، بابا مشكل داره تو خونه
شب و روز داره عین خر درس می خونه
تا روز كنكور، اون پاك می شه دیوونه
(آررره ه ه ه دیــــوووونـــــــه)
از دایی، عمه، عمو، خاله
دختر دایی، پسر خاله
كوچیك و بزرگ، حتی پدر بزرگ
همه می گن راستی كنكور چطوره، با درسا حال می كنی (نــــــه)
تستا رو چجوری حل می كنی
تو كنكور می خوای چی كار كنی
تست می زنی یا تقلب می كنی
همه زندگی یه بازیه
كنكورم مسخره بازیه
عاقبتت سربازیه
اگه كارت فقط دختر بازیه
(اونیم كه دانشگاه نرفته از زندگی راضیه)

همخوانی:
پشت كنكور كرده گیر
از زندگی شده سیر
با این كنكور می شه پیر
كابوس شده این كنكور
آرزوش رفتن تو گور
زندگیش تیره و تار
این شده بهترین كار
خودشو بزنه دار

قسمت 2:
N تا كلاس اسم می نویسی
اینقدر قاطیی كه اسمتو بر عكس می نویسی
كارت شده، خونه، كلاس، كتابخونه
هی فكر می كنی كه این كنكور، تا كی می خواد باهات بمونه
جبر و مثلاثات و هندسه
به خودت می گی، خسته شدم تو رو خدا بسه
كی می گه كه كنكور قبول شدن كار هر كسه (من می گم)
بین خودمون بمونه، این كنكور خیلی ناكسه
به كی بگم، من كنكور نمی خوام، دوست دارم برم تو همون مدرسه
وقتی كه X و Y رو می ذاری تو بازه
خودت می دونی، حل كردنش یه راز
وقتی جوابش رو می گیری، می بینی چقدر ناز (آخی)
نگاش كه می كنی، می بینی جوابش خیلی دراز
اگه بخوای اینجوری پیش بری، این تستا كارتو می سازه
قانون اول نیوتون بهت می گه
پاشو دیگه، درس نخون، بسه دیگه
قانون دوم نیوتون بهت می گه
بابا فوتبال داره آخر لیگه
قانون سوم نیوتونم می گه
امسالم كنكورو بی خیال، ساله دیگه
بذار یه چیزی بگم كه واسه دخترای ناز نازیه (آره بگو)
خانوم كوچولو، عاقبتت گلدوزیه
اگه كارت صبح تا شب پسر بازیه

(همخوانی)

قسمت 3:

با هر كی حرف می زنی
می گه روزی چقدر تست می زنی (به توچه)
با سنجش حال می كنی یا تست قلم چی می زنی
تو دلت می گی بابا بسه دیگه، چقدر حرف می زنی
ولی خودت خوب می دونی، تو خونه داری تر می زنی
تو كتابخونه ور می زنی
آزمون قلم چی رو گند می زنی
خیلی دوست داری بری با دوستات یه چرخی بزنی
شیطونه داره تو گوشت می گه، بهتر به دوست دخترت زنگ بزنی
وقتی موقعه جوابش می شه (وای خــــداااااا)
می میره و زنده می شه
می دونه اگه قبول نشه (نـــــــــــــــــــــه)
خونه براش جهنم می شه
اون مامان بابایی كه از همه بیشتر دوست دارن
دیگه الان كاری به كارت ندارن
این كنكور همش كلاه برداریه (راست می گه .... موافقم .... درسته ....)
عاقبت كشاورزی آبیاریه
عاقبت پزشكا بارداریه
عاقبت مهندسی گداییه
تجربیا گاوداریه
حسابدری ماست مالیه
هنریا یه جوریه
حقوقیا، هیچی نگم كافیه
(نگران نباش پسر، eMziper اینجاست)

(همخوانی)

 

 

 

Copyright 2003-2013 eMziper.com All Rights Reserved