eMziper - Lyrics - Tanhaa
Facebook
Twitter
SoundCloud
YouTube
MySpace
Instagram
Google+
Last.fm

Home - News - Music - Lyrics - Covers - Bio - Contact - ads

خواننده: eMziper
آلبوم: گربه مرده
نام آهنگ: تــنــها


eMziper
قسمت 1:
یه گوشه ایی از اتاقم من تنها نشستم
کاغذ و قلم رو گرفتم توی دستم
داره تبدیل می شه به یه توهم توی مغزم
تو این دنیایه بی پایان آیا منم هستم
دارم حس می کنم شدم مثل یه ماهی
که توی فکرش چیزی نداره جز یه اقیانوس
ولی اون زندانیِ توی جای تنگ و واهی
اون فهمیده توی تُنگ آبش شده محبوس
ای خدا به من بگو چرا همه جا سرد و تاریکه!؟
چرا دنیا به این بزرگی برای من تنگ و باریکه!؟
اینجا انتهای زندگیه، اینجا بن بستِ، همه راهها بستس
این منم، کسی که از زندگی و تمام آدماش خستس
دیگه فهمیدم اکثر آدمایی که اطرافمن فقط یه توهمِ
بویی که حس می کنم، بویِ محبت نیست، بویِ تنفرِ

همخوانی:
خـــــــدایــــــــا
مـــن تو سینم یه درد دارم تو می دونی
من تنهــــــــام
همیــشـه کنارم بــــاش تو می دونی
من تنهــــــــام

قسمت 2:
تمام دنیام تبدیل شده به یه انفرادی
جنگ تن به تن با تنهایی برای آزادی
تو این سلول تنها رفیقم شده یه دیوار
نمی تونم بفهمم که خوابم یا بیدار
من یه آدم خسته به همراه یه فانوس
زندگی تو تاریکی، تو بیداری دیدن کابوس
دنبال راه فرار از این جهنم خاموش
عبور از کسایی که منُ کردن فراموش
ای خدا به من بگو چرا جهنم رو کشوندی روی زمین!؟
حس می کنم دنیا رو دوشمِ شونه هام شده سنگین
این منم کسی که تنهایی داره اونُ می ده عذاب
تمام آرزوهام داره تبدیل می شه به یه سراب
خیلی وقته می خوام بپرسم ازت این جمله رو
دوست داری بهم بگی فلسفه آفرینش غروب جمعه رو!؟

(همخوانی)

قسمت 3:

ادامه زندگی دیگه برای من یه رویاس
می خوام فریاد بزنم اینجا آخر دنیاس
جایی که نه می شه فرار کرد نه می شه جنگید
حسی که نه می شه گریه کرد نه می شه خندید
باورشم سخته که دارم می کشم نفس
منِ تنها رو می بینی پشت میله های قفس
یه پرندم که شدم نا امید از پرواز
بلد شدم آواز تنهایی رو از آغاز
ای خدا به من بگو چرا هر روز اضافه می شه به دردام!؟
تو بیا بشین کنارم و گوش کن به حرفام
این منم کسی که مثل خودت تنهاس، اینو می فهمی!؟
پس چرا تمام درها رو داری به روم می بندی!؟
دیگه بسه دنیا رو نگه دار من می خوام پیاده شم
بهترین روزامم شده تیره تر از رنگ سیاه شب

(همخوانی)

 

 

 

Copyright 2003-2013 eMziper.com All Rights Reserved