eMziper - Lyrics - Safari Bi Enteha
Facebook
Twitter
SoundCloud
YouTube
MySpace
Instagram
Google+
Last.fm

Home - News - Music - Lyrics - Covers - Bio - Contact - ads

خواننده: eMziper Feat. Pishro
نام آهنگ: سفری بی انتها

Intro:
[Pishro]
آفرینش روز و شب، زیبایی زمین و كهكشانها، درخشش ستارگان فروزان،
همه حاكی از وجود پروردگار یكتاست، پس از او اطاعت می كنیم،
چون او معین كرده كه مرگ آغاز جاودانه هاست.

قسمت 1:
[Pishro]

من وجودمو پیدا كردم با رگ بدون نبض
كابوس هر شب مرگ رو با تقدیر كردم عوض
شدم یه فراری تو جاده مصیبت و ترسیدم مث همه مسافرا هستم علف هرز
فهمیدم سفر من بود یه خواب تلخ و دروغ
نوری كه دیده نمی شد بود یه نور پر فروغ
این عهدُ با خودم بستم از شرش نرم بیرون
ولی باید زخم دیرینه شستشو بشه با خون
گناهام بخشوده نشده، كفه شده سنگین
عجب احساس بدیه كه روحت بشه غمگین
بعد از این همه خوشی همه چی شده عوض
دیگه حتی پشیمونی هم مرحم نیست واسه مرض
مرحم باوری كه باید گذشته ها می شد
كه تو ثروت و مادیات كسی حسرت نمی خورد
من تو خاكی چال شدم كه تهش رفت به سیاه چال
واسه تخفیف مجازاتم باس بشم از همه حلال

[eMziper]

مغزتو داری پر می كنی با افكار پوچ
اینو باید بدونی با مرگ فقط تو می كنی كوچ
ذهنتُ آزاد كن به من بده گوش
افكار واهی رو تو مغزت بكن خاموش
روح تو مادی نیست هیچ وقت نمی میره
اون چیزی كه همیشه اسیره، جسمت كه به این دنیا زنجیره
مرگ رها می كنه روحُ از بند اسارت
پروازش می ده اونو به سمت ابدیت
تو اسمشو گذاشتی مرگ، من بهش می گم تولد
دنیایی تازه با آزادی روح و فرارش از كالبد
زندگی بعد از مرگ یك حقیقت پنهان
آرامش بعد از دردِ دنیایی فراتر از زمان
اینو بفهم با مرگ هیچ چیز تموم نمی شه
این تولدی دوبارست به دنیایی برای همیشه

همخوانی:
زندگی بعد از مرگ من و شما
جایی واسه زندگی بالاتر از ستاره ها
آغاز تولده دوباره ایی بعد از ودا
سفری بی انتها واسه رسیدن به خدا
زندگی بعد از مرگ من و شما
جایی واسه زندگی بالاتر از ستاره ها
آغاز تولده دوباره ایی بعد از ودا
سفری بی انتها واسه رسیدن به خدا

قسمت 2:
[Pishro]

چرا صداقت من دلیل نشد واسه نفسم؟
منتظر همه چیز بودم جز دید سنگ قبرم
تو تجمع اقوام چرا زود از پیشم میرین؟
تو رو خدا تنهام نذارین چون تنها امیدمین
شب نحص كرده كمین واسه روح سرد و خستم
آیا این واقعیت داره كه می یاد دو مرد سر سخت؟
"چرا باس بد زندگی می كردی كه این باشه قسمت؟"
"چرا تو انبوه مادیاتی و گم شدی تو شهوت؟"
"سهم من از این دنیا بود دو چشم كور و حریص"
"وجود ثروت زیاد نفسمو كرده خبیس"
"چرا دینتو به خداوند ادا نكردی با دین؟"
"چرا فقط در ظاهر خودتو نشون دادی همین؟"
"من تا به حال راجب خدای خود نگفتم كفر"
"سر هر چیز تازه كه بهم داد كردمش شكر"
"شكر گذاری فقط ملاك نیست، باس كنی ادای دین"
"با این اعمال باید بری به جهنم، پاشو بریم، پاشو بریم"

(همخوانی)

قسمت 3:

[eMziper]

این دنیا مثه پلیه كه هممون می كنیم ازش عبور
پایینش جهنم، اونور پل بهشت، نه نزدیك نه دور
راحت می افتی از پل با كارای كثیف و زشت
پس قدمها رو محكم وردارو برو به سمت سرنوشت
خشت به خشت جاتو محكم كن تو قلب بهشت
حرفامو باور داری؟ یا چیز دیگه ایی تو كلته؟
مهم نیست، راجبش فكر كن، این بهترین فرصته
راه درست یا غلط یكیش می شه انتخابت
دیگه انتخابی وجود نداره وقتی فرشته مرگ می یاد سراغت
صاحبتُ بپرست با تمام وجود و قدرت
همونی كه خلقت كرد، اما نه پوچ و بی علت
اختیارشو داری فكر كنی، منفی یا مثبت
مرگ فرار روح از این جسم خاكی
هجرت انسان به دنیایی پر از پاكی
منم می ترسم از مرگ، به همین شدت
كه نمی دونم آخرش چی می شه؟ سعادت یا ذلت؟

(همخوانی)

[eMziper]
این دنیا یه فرصته، یه فرصت كه خدا بهت داده.
بهتره خوب حواستُ جمع كنی، چون ممكنه خیلی چیزارو از دست بدی،
باید بدونی كه هر لحظه ممكنه مرگ بیاد سراغت،
پس همیشه آماده باش، آماده بری زندگی بعد از مرگ.

[Pishro]
آها!
Pishro

Outro:
[eMziper]
eMziper

 

 

 

Copyright 2003-2013 eMziper.com All Rights Reserved